WBE Groot Maashorst

Welkom op de homepage van de WBE Groot Maashorst. 

Op deze website kunt u kennis nemen van de doelstelling, de werkzaamheden, de informatie en de activiteiten van de WBE Groot Maashorst. De maatschappij eist steeds meer van een professionele jachthouder. Zo is de jachthouder een goed opgeleid weidelijk jager. Daarnaast dient hij een deskundig uitvoerder te zijn op het gebied van planmatig faunabeheer en schadebestrijding. Dit laatste gebeurt aan de hand van faunabeheerplannen en geheel volgens het provinciale beleid en binnen de kaders van de nieuwe wet Natuur.

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Wij wensen u veel leesplezier op onze site en als u vragen en of opmerkingen heeft, ga dan even naar het tabblad "contact" en laat het ons weten.

Namens het bestuur van de WBE Groot Maashorst


WBE Groot Maashorst is opgericht in 2018 en telt momenteel 127 leden. WBE Groot Maashort is ontstaan door een fusie van WBE Heesch, WBE Nistelrode, WBE Z.U.V.O en WBE Maashorst.

De WBE stelt zich ten doel: het bevorderen van een evenwichtige wildstand, die in overeenstemming is met de belangen van de landbouw, natuurbescherming en de jacht.

Een doelmatige samenwerking tussen jachthouders, (semi-) publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke organisaties op het gebied van land- tuin- en bosbouw en eigenaren en/of gebruikers van gronden. Ook is een samenwerkingsverband aangegaan met diverse andere WBE’s  voor o.a. reewild en andere grensoverschrijdende activiteiten.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.