Welkom


Welkom op de homepage van de WBE Groot Maashorst. 

Op deze website kunt u kennis nemen van de doelstelling, de werkzaamheden, de informatie en de activiteiten van de WBE Groot Maashorst. De maatschappij eist steeds meer van een professionele jachthouder. Zo is de jachthouder een goed opgeleid weidelijk jager. Daarnaast dient hij een deskundig uitvoerder te zijn op het gebied van planmatig faunabeheer en schadebestrijding. Dit laatste gebeurt aan de hand van faunabeheerplannen en geheel volgens het provinciale beleid en binnen de kaders van de Flora- en Faunawet.

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Wij wensen u veel leesplezier op onze site en als u vragen en of opmerkingen heeft, ga dan even naar het tabblad "contact" en laat het ons weten.

Namens het bestuur van de WBE Groot Maashorst

Deel deze pagina:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail