Werkzaamheden

De jagers van WBE Groot Maashorst zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Werkzaamheden WBE "Groot Maashorst”:
 • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding.
 • Het houden van toezicht in het veld.
 • Inventarisatie (telling) van fauna.
 • Aanleveren gegevens aan de Jagersvereniging,  FBE en de WBE databank.
 • Bestrijden van wildschade.
 • Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen.
 • Uitvoeren van weidevogelbescherming.
 • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren.
 • Aandacht voor planologische ontwikkeling.
 • Het opstellen en actueel houden van een Wildbeheer en schadebestrijdingsplan.
 • Het houden van toezicht in het kader van stroperijpreventie/bestrijding.
 • Het houden van natuurschoonmaak dagen.
 • Deelname in het gemeentelijk overlegplatform ( adviesgroep Flora en fauna).
 • Deelnemer in de werkgroep steenuilen.
Wildakker
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.