Onderzoek broedkorven voor eenden plaatsen en resultaten melden


Het broedseizoen voor eenden zit er weer aan te komen. Hoog tijd om weer korven te gaan plaatsen.

Onze inspanningen om broedkorven te plaatsen zijn gericht op het vergroten van het broedsucces van de wilde eend. De boven water gelegen broedkorven bieden onderdak en bescherming tegen predatoren en weersomstandigheden aan onze broedende eenden.


Europees watervogel netwerk

Zeven nationale jachtorganisaties uit Noord- en West-Europa (waaronder de Jagersvereniging) maken deel uit van het Europese waterfowlers network. Zij onderzoeken o.a. het nestsucces van de wilde eend in broedkorven en hooirollen. Het doel van dit netwerk is samenwerken voor het behoud en beheer van diverse ganzen- en eendensoorten. Internationale samenwerking op de trekroutes van vogelsoorten is belangrijk, want wat er in Finland gebeurt met een vogelsoort kan effecten hebben in een ander land en kan raakvlakken hebben t.a.v. uitvoering van jacht.


Broedsucces onderzoek

Het doel van het onderzoek is het bepalen van het nestsucces van de wilde eend en andere diersoorten in kunstnesten. Nestsucces wordt afgemeten aan het percentage nesten, waarvan tenminste één jong in het water landt. Het onderzoek loopt in de periode 2020-2026. Naast het monitoren van het nestsucces, kijken we ook naar de factoren die het nestsucces beïnvloeden.


Factoren die we onderzoeken zijn:


– Plaatsingssucces in opeenvolgende jaren


– Landschapssoorten waarin de korven zijn geplaatst


– Het type beheer in het omliggende gebied


Sinds 2020 roepen we onze leden op broedkorven en hooirollen te plaatsen. Gedurende het seizoen worden deze in de gaten gehouden, en het gebruik en het succes van de nesten wordt genoteerd. Aan het eind van het broedseizoen kunnen deze gegevens doorgegeven worden via een Nederlands online formulier op: www.waterfowlersnetwork.com


In 2022 plaatsten en monitorden jagers in totaal 1260 kunstnesten. Meer dan de helft van deze kunstnesten werd daadwerkelijk in gebruik genomen door een watervogel. Van de aangenomen kunstnesten lag het succes op 88,25%.


Aanleiding voor dit onderzoek?


Ondanks dat de wilde eend nog steeds één van de meest voorkomende watervogels is, is er in Nederland een daling in aantallen broedparen te zien. Uit eerder onderzoek van Sovon blijkt dat de lage kuikenoverleving een waarschijnlijke oorzaak is van de afname.

Op het moment gaat minstens 60% van de natuurlijke nesten verloren. Door hierop in te spelen met kunstnesten denken we dit percentage drastisch te kunnen verlagen. Van oudsher plaatsen jagers broedkorven voor de wilde eend. Uit ervaring blijkt dat de wilde eend graag de kunstnesten opzoekt, omdat de boven het water gelegen kunstnesten een goede bescherming bieden tegen predatoren en slechte weersomstandigheden.


De Jagersvereniging is blij met de enthousiaste deelname van haar leden aan dit onderzoek.

Bedankt!


Doet u dit jaar weer mee?


Het bericht Onderzoek broedkorven voor eenden plaatsen en resultaten melden verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 20-01-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.